A Flaira

A Flaira é o territorio ocupado polas flairas. O meu alter ego para comunicar, a través da creación de imaxes, os meus pensamentos.
Neste territorio ocupado xúntanse a orixe co presente e os desexos co futuro.

Docente especializada na aplicación das artes plásticas para a Educación Infantil e na experimentación de diferentes formatos e soportes no campo artístico e pedagóxico.
As vivencias no rural das Mariñas, na Costa da morte, o compromiso social, a relación con artistas como Chelo Facal ou Xaime Cabanas, a participación en colectivos artísticos libertarios (participación en fanzines, A Coruña, anos 80) , Arte na rúa (murais de interveción social, Malpica, anos 90) ou Independencia 28 ( A Coruña, 2016) xunto coas estadías artísticas no continente africano (Cabo Verde, Tarrafal 2014; Senegal, Île de Gorée 2015- 2016; Senegal, Saint Louis, 2017; Gambia- Cassamance, 2018; Guiné Bissau Bijagós 2019), centradas na plástica da figura feminina e no empoderamento vital da muller africana; conforman a miña obra.

Na actualidade estou centrada nos seguintes proxectos:

Na experimentación e aplicacións da arte sobre coiro, téxtil e obxectos con valor artístico de seu, sen uso, que rescato e interveño creando unha nova obra derivada.

Nos proxectos: Muller vaca, Libertarias, Redeiras, Peixes Yoff, Flairas ou Épicas nos que sigo traballando.

Na creación pictórica dixital.

Colaboro coa Asociación SOS Encrobas que emprega A forquita das Encrobas como logotipo nas súas movilizacións e reivindicacións sociais a que cedo os dereitos de reprodución para este uso.

Paralelamente exerzo labores de asesoramento artístico para Ouvirmos s.l.